دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


الکتب العربیة / کتب عربی : 6660

لوح فشرده : 17

پیایند : 54

کتاب فارسی : 3815

کتاب لاتین : 179


سایر روشهای جستجو و بازیابی اطلاعات :


 درخواست یا پرسش از کتابدار